zdjęcie

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa aktywnie włącza się w proces transformacji polskiej energetyki i inwestuje w nowoczesną elektrociepłownię, która zapewni dostawy ciepła dla mieszkańców dzielnicy Ostróg w Raciborzu oraz polepszy stan powietrza w regionie.

W dniu 02.09.2021r. została zawarta umowa pomiędzy inwestorem, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa w Jastrzębiu-Zdroju, a firmą ZBM GŁOMBIK Sp. z o.o. z Raciborza, wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania (w formule „pod klucz") samodzielnej elektrociepłowni z systemem pompowym i uzupełniania ubytków w sieci ciepłowniczej w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Racibórz lokalizacja Ostróg”. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie Prawa zamówień publicznych.

W ramach zadania inwestycyjnego powstanie nowa elektrociepłownia w dzielnicy Ostróg w Raciborzu, która będzie produkować ciepłą wodę użytkową dla mieszkańców Raciborza w okresie letnim. Wówczas źródła węglowe przy ul. Studziennej nie będą aktywne, co znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 na terenie Raciborza. Głównym elementem instalacji w Ostrogu będzie nowoczesny układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 2 MWe i mocy grzewczej 2 MWc. W ramach nowej elektrociepłowni zostaną zabudowane także kotły gazowe o łącznej mocy grzewczej 4 MWc. Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego to koniec 2022 roku.

Poprzez inwestycję w Ostrogu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa włącza się w proces transformacji polskiej energetyki w stronę tzw. zielonego ładu. To również kolejna inwestycja w Grupie Kapitałowej PGNiG z oparciem ciepłownictwa o gaz ziemny. Inwestycja PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa istotnie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Raciborzu oraz ograniczy ryzyko braku dostaw ciepła dla odbiorców na terenie dzielnicy Ostróg – dotychczas zasilanej z zakładu przy ul. Studziennej po drugiej stronie rzeki Odry.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.