Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą spółki postępowania kwalifikacyjnego, podjęło Uchwałę nr 2A w dn. 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Członka Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA i powołało z dniem 1 września 2021 r. Pana Pawła Steca do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Aktualnie Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA realizuje zadania w składzie:

Krzysztof Zalewski  - Prezes zarządu

Sławomir Błażej      - Członek Zarządu

Paweł Stec              - Członek Zarządu.