Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zdecydowało w dniu 28.09.2020 r. o powołaniu nowego Prezesa Zarządu spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą spółki postępowania kwalifikacyjnego, powołało Pana Krzysztofa Zalewskiego do Zarządu PTEP na obecną, wspólną kadencję (2018-2020) i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu.