PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. informuje, że z dniem 01.09.2021 przystąpi do sukcesywnego uzupełniania wody w sieciach ciepłowniczych

oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach odbiorczych c.o. W związku z tym wnosimy o podanie adresów obiektów, które z powodu prowadzonych przez

Państwa prac nie będą do tego przygotowane wraz z wyznaczonym, późniejszym terminem ich gotowości.

Informację prosimy przesłać do Dyspozytora Działu Dyspozycji Przesyłu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa na adres e-mail: dystrybucja.dyspozytor@termika.pgnig.pl ,

drogą pocztową na adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6c lub faxem 32 75 37 103.

Brak informacji do dnia rozpoczęcia prac będziemy traktować jako gotowość z Państwa strony, do uzupełniania wody w instalacjach c.o..