PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Dla Klientów
Dla KlientówNieruchomości
{$lib.pdffile.title}Do druku

Nieruchomości

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony pisemny, jednoetapowy na sprzedaż nw. nieruchomości:

1) Przedmiotem przetargu nr 1/NZA/2018 jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej działki o numerach 376/1 o powierzchni 107 m2 oraz 376/2 o powierzchni 3.044 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00025200/3, wraz z wzniesionymi na tym gruncie, a stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkami (budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 1.768 m2 i budynkiem garażowym o pow. użytkowej 176 m2) i budowlami (chodnikami i placami), położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrocławskiej, w obrębie Jastrzębie Miasto.

2) Przedmiotem przetargu nr 2/NZA/2018 jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej działki o numerach 1055/73, 663/241 i 1169/166 , o łącznej powierzchni 4.594 m2, objęte księgą wieczystą numer GL1R/00038336/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Raciborzu, w obrębie 0009 Studzienna.

Termin składania ofert: 18 maja 2018 r., godz. 12.00.

Podmioty zainteresowane przedmiotowym przetargiem prosimy o pobranie i zapoznanie się z nw. załącznikami: