PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Dla Mediów
Dla MediówSpołeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
{$lib.pdffile.title}Do druku

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa w swojej strategii rozwoju uwzględnia, oprócz podstawowej działalności gospodarczej, aspekty ekologiczne, społeczne i etyczne w kontaktach z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i społecznością lokalną. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nasz wkład w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Rozwijanie i  prowadzenie firmy tak, by osiągnięcie równowagi pomiędzy jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym stało się priorytetem, traktujemy jako społeczny obowiązek.