PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Dla Pracowników
Dla PracownikówProgramy dla Pracowników
{$lib.pdffile.title}Do druku

Programy dla Pracowników

Pracownicy ze swoim doświadczeniem i kwalifikacjami stanowią największy kapitał naszej firmy. Dzięki ich zaangażowaniu i kreatywności firma efektywnie realizuje swoje cele rozwojowe. Zintegrowany System Zarządzania w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pozwala nam dbać o ich bezpieczeństwo zgodnie z normą PN-N ISO-18001, a Procedura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zwiększać kwalifikacje i wspierać indywidualny rozwój zawodowy.

Realizując Zasadę Zrównoważonego Rozwoju, cyklicznie opracowujemy programy z zakresu CSR dla naszych pracowników i ich rodzin. Dobrym przykładem tej współpracy są kalendarze prezentujące naszych pracowników „W pracy i po pracy ”- Kalendarz 2013 oraz „Pasje naszych pracowników”- Kalendarz 2012.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników stale diagnozujemy sytuacje potencjalnie niebezpieczne i opracowujemy środki zaradcze oraz szukamy nowych sposobów komunikacji z pracownikami. Żeby zwrócić uwagę pracowników na niebezpieczeństwo i jego konsekwencje stworzyliśmy kampanię BHP pt.: Wszystko zależy od Ciebie, jej twarzą został Marcin Kirylak pracownik elektrociepłowni Zofiówka, który zdecydował się wziąć w niej udział, bo bardzo spodobała mu się idea.