Społeczna odpowiedzialność biznesu

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa przykłada dużą wagę do rozwoju idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W swojej strategii rozwoju uwzględnia, oprócz podstawowej działalności gospodarczej, aspekty ekologiczne, społeczne i etyczne w kontaktach z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i społecznością lokalną. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nasz wkład w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Rozwijanie i prowadzenie firmy tak, by osiągnięcie równowagi pomiędzy jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym stało się priorytetem, traktujemy jako społeczny obowiązek.