Inwestycje prośrodowiskowe

Działając w obszarze zmieniających się wymagań prawnych i coraz to nowszych, wyższych standardów w zakresie ochrony środowiska, staramy się wychodzić naprzeciw przyszłym wyzwaniom i tak prowadzić politykę inwestycyjną, by bez obaw wkraczać w kolejne okresy działalności.

W 2015 r. zakończyliśmy realizację programu dostosowania urządzeń PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA do wymogów ochrony środowiska w zakresie warunków dyrektywy IED. W ramach zrealizowanych zadań wykonano:

Od 2016 r. elektrociepłownie i ciepłownie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA spełniają standardy emisyjne na wszystkich urządzeniach, które nie korzystają z derogacji lub innych odstępstw. Wszystkie realizowane inwestycje ekologiczne, oprócz zapewnienia spełnienia wymagań prawnych, mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych terenów.