Staże dla absolwentów

Staże dla absolwentów

Nasi pracownicy są kluczowi dla budowania naszego sukcesu. Dążymy do tego, aby pozyskać i docenić najzdolniejszych pracowników poprzez stwarzanie możliwości uczenia się oraz oferowanie ścieżki rozwoju i wsparcia.

Aby zabezpieczyć realizację swoich strategicznych celów, konsekwentnie inwestujemy w rynek pracy i aktywnie wpływamy na proces kształcenia młodych ludzi. Podejmujemy współpracę w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów szkół na lokalnym rynku pracy. Naszym celem jest również wzrost zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz ofertą edukacyjną proponowaną przez szkoły kształcące w zawodzie.

Uczniom, studentom i absolwentom oferujemy – w ramach podpisanych umów – możliwość odbycia stażu, co stanowi wartość dodaną dla obu stron.

Korzyści dla ucznia/studenta:

Spółka udostępnia stażystom materiały do prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich w zakresie tematycznym dotyczącym działalności firmy.

Obecnie współpracujemy z takimi szkołami, jak:

Stażyści, którzy szkolą się w naszej spółce, uczą się na takich kierunkach, jak: elektryk, elektromechanik, logistyk.