Oddział „Moszczenica”

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Elektrociepłownia „Moszczenica” jest w stanie pokryć zapotrzebowanie 2/3 obszaru zasilanego przez Oddział „Zofiówka”, dzięki temu odbiorcy ciepła na terenie Jastrzębia-Zdroju mają zapewnione ciągłość i bezpieczeństwo dostaw.

Układ technologiczny Oddziału „Moszczenica” jest rozwiązany w taki sposób, że każde z urządzeń w przypadku awarii może zostać zastąpione przez inne urządzenie.

W zakładzie pracują w sposób ciągły 2 instalacje wysokosprawnej kogeneracji oparte na silnikach gazowych zasilanych gazem z odmetanowania kopalń. Dzięki energetycznemu wykorzystaniu metanu z kopalń możliwe jest zmniejszenie zużycia innych paliw w systemach energetycznych oraz zmniejszenie szkodliwej emisji metanu do atmosfery.

Układ parowy jest układem kolektorowym, co obecnie jest już rzadkością, został wyparty przez układ blokowy.

Spaliny z kotłów parowych oczyszczane są w elektrofiltrach, a z kotłów wodnych w nowoczesnych filtrach workowych. Nad czystością spalin czuwa ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń.

Kierownictwo

Kierownik Oddziału „Moszczenica”
Wiesław Gniadek

Kontakt