Oddział „Suszec”

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

W Oddziale „Suszec” pracują 4 silniki gazowe zasilane gazem kopalnianym i 1 silnik zasilany gazem koksowniczym.

W 1997 uruchomiono pierwszy agregat grzewczo-energetyczny o mocy 3,0 MWt i 2,7 MWe z silnikiem TBG 632 zasilanym gazem z odmetanowania kopalni KWK „Krupiński”. Silnik przepracował już ponad 160 tys. roboczogodzin.

W latach 2015 – 2017 na ogólną ilość wyprodukowanego ciepła w Oddziale „Suszec” 95% ciepła wytworzono ze spalania gazu z odmetanowania kopalni.

Kierownictwo

Kierownik Oddziału „Suszec”
Stefan Anderko

Kontakt

Oddział „Suszec” lokalizacja „Częstochowa”

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Nowatorska instalacja elektrociepłowni, zasilana gazem koksowniczym, była pierwsza w Polsce i trzecia w Europie. Podobne instalacje zostały już wypróbowane w Hiszpanii i we Włoszech, lecz częstochowska była technologicznie najnowocześniejsza i w przeciwieństwie do tamtych działa na czystym gazie, bez dodatków.

Częstochowska elektrociepłownia jest powiązana z Koksownią Częstochowa Nowa, od której kupuje gaz koksowniczy, a w zamian sprzedaje jej prąd, ciepło i wodę. Dzięki tej inwestycji koksownia lepiej zagospodaruje gaz koksowniczy, obniżyły się również koszty produkcji.

Kierownictwo

p.o. Kierownik Oddziału "Suszec"
Ryszard Kusy

Kontakt