Przetarg nr 3/NZA/2018

Przetarg nieograniczony pisemny, jednoetapowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej działki o numerach 376/1 o powierzchni 107 m2 oraz 376/2 o powierzchni 3.044 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00025200/3, wraz z wzniesionymi na tym gruncie, a stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkami (budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 1.768 m2 i budynkiem garażowym o pow. użytkowej 176 m2) i budowlami (chodnikami i placami), położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrocławskiej, w obrębie Jastrzębie Miasto.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w dniu 24.08.2018 r. zatwierdził wybór oferty Jastrzębia-Zdroju – Miasta na prawach powiatu (adres: al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój), z oferowaną ceną netto 1.500.000,00 zł.

Umowę sprzedaży zawarto w dniu 13.09.2018 roku.