Wyłączenie silnika nr 4 o mocy 4,000 MW w Oddziale Pniówek

Zdarzenie

  Ograniczenie produkcji energiielektrycznej                                                                                   

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

14,304MW

Wielkość ubytku [MW]

4,000MW

Początek zdarzenia

2020.05.31  7:15

Koniec zdarzenia

2020.05.31  11:40