Kodeksy sieciowe

Szczegółowy wykaz dokumentów i informacji oraz wymagań dla kontrahentów stanowią dyspozycje przedstawione na stronie OSD nadrzędnego wobec PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA, tj. Tauron Dystrybucja SA https://www.tauron-dystrybucja.pl/