Certyfikat ZSZ

Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Spółce od 2005 roku.

W dniach 12-13.04.2021r. oraz 19-23.04.2021r. w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. odbył się audyt recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

Audyt został przeprowadzony przez audytorów Polskiego Rejestru Statków S.A., którzy potwierdzili zgodność wdrożonego w Spółce ZSZ z normami:

Zakres certyfikacji obejmował: wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powietrza i chłodu, przesył i dystrybucję ciepła.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. zapewnia wysoką jakość produktów i usług, a co za tym idzie - spełnia wymagania klientów i wszystkich zainteresowanych stron, przy jednoczesnym realizowaniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzyskany certyfikat ważny jest do dnia 29.04.2024r.