Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła