Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,300MW w oddziale Moszczenica

Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego nr 2

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,3 MW

Wielkość ubytku [MW]

4,3 MW

Początek zdarzenia

19.07.2023  15:40

Koniec zdarzenia

20.07.2023   7:30