Realizowane inwestycje

AKTUALNIE REALIZOWANE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych - uciepłownienie dzielnicy Chwałowice w Rybniku.

Obecnie trwają prace związane z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych w ramach uciepłownienia dzielnicy Chwałowice w Rybniku. W roku 2020 planowane jest zakończenie całego zadania.