Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 4,00 MW w Oddziale Moszczenica

Zdarzenie

Wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

8,3 MW

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

30.09.2023  6:34

Koniec zdarzenia

30.09.2023  12:41