Składniki opłat

Rozliczanie energii elektrycznej

Rozliczanie dostaw energii elektrycznej odbywa się miesięcznie za pomocą faktury. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o Prawo Energetyczne i aktualną Taryfę dla Dystrybucji Energii Elektrycznej, a nad wszystkim czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Taryfa zawiera zbiór cen i stawek opłat za dystrybucję energii elektrycznej służących do rozliczeń dostawcy energii z Klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zatwierdzana przez Prezesa URE.

Składniki opłaty za prąd na Twoim rachunku

Na koszt dostawy energii elektrycznej składają się dwa rodzaje opłat:

Opłaty stałe, miesięczne:

Opłaty miesięczne wg zużycia: