Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 4,000 MW w EC Zofiówka Oddział Moszczenica

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

38,300

Wielkość ubytku [MW]

4,000

Początek zdarzenia

18:02 20-11-2016

Koniec zdarzenia

13:06 21.11.2016