PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

O firmie
O firmieNasze inwestycjeOstatnio zrealizowane
{$lib.pdffile.title}Do druku

Ostatnio zrealizowane

Budowa kontenerowych, kogeneracyjnych, gazowych, silnikowych agregatów prądotwórczego o mocy elektrycznej 2x2 MWe w Elektrociepłowni „Pniówek” Oddział „Suszec” (2015)  Budowa pozwoliła zagospodarować nadwyżki gazu z odmetanowania KWK „Krupiński”. Agregaty zapewniają wysoką sprawność przetworzenia energii chemicznej w paliwie na energię elektryczną przy niskich mocach zainstalowanych, sięgającą 44%. Wraz z odzyskiem ciepła, sprawność całkowita osiąga wartości powyżej 85%. Kontenerowa, mobilna zabudowa pozwoliła na szybką realizację inwestycji i umożliwi w przyszłości ewentualne proste przemieszczenie instalacji do innych lokalizacji.


Budowa kogeneracyjnego, gazowego, silnikowego agregatu prądotwórczego nr 2 o mocy elektrycznej 4 MWe w Elektrociepłowni „Zofiówka” Oddział „Moszczenica” (2014) Budowa agregatu pozwoliła zagospodarować nadwyżki gazu z odmetanowania kopalń JSW S.A. po wyłączeniu z ruchu części parowej Elektrociepłowni „Zofiówka” Oddział „Moszczenica” w 2015r. Agregaty zapewniają wysoką sprawność przetworzenia energii chemicznej w paliwie na energię elektryczną przy niskich mocach zainstalowanych, sięgającą 44%. Wraz z odzyskiem ciepła, sprawność całkowita osiąga wartości powyżej 85%. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Modernizacja kotła WR-25 w EC "Pniówek" (2014) Inwestycja łączyła odtworzenie kotła wraz z poprawą jego sprawności. Modernizacja kotła polegała na zastosowaniu w zakresie komory paleniskowej tzw. ekranów szczelnych. Modernizacji uległ także główny element paleniska tj. ruszt, który został dostosowany do spalania węgla dostarczanego z kopalń JSW S.A. Ogół działań przyczynił się do podniesienia sprawności i dyspozycyjności kotła. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

 

 

Nowa stacja sprężarek 6atn w EC "Pniówek" (2013/2015)

Nowa stacja sprężarek jest odpowiedzią spółki na zapotrzebowanie odbiorcy, Kopalni "Pniówek" , na powietrze o podwyższonych parametrach technologicznych. W instalacji oprócz nowoczesnych sprężarek bezolejowych, zastosowano oziębianie powietrza, jego osuszanie i filtrację zgodnie z wymaganiami odbiorcy.  

Budowa instalacji w Elektrociepłowni "Pniówek" Oddziale "Częstochowa" (2013)
Elektrociepłownię o mocy 2,9 MWe zbudowano na terenie Koksowni Częstochowa Nowa, jako instalację kogeneracyjną w oparciu o silnik gazowy. Nowatorskim rozwiązaniem instalacji w skali kraju jest zastosowanie jako paliwa gazu z procesu koksowniczego. Instalacja wytwarza dla potrzeb Koksowni energię elektryczną i ciepło, w tym technologiczne w wysokosprawnym, skojarzonym układzie. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.

Budowa instalacji współspalania biomasy w Elektrociepłowni „Zofiówka” (2012)

Instalacja, która pozwala współspalać różne rodzaje biomasy, jest odpowiedzią spółki na preferowane wykorzystywanie paliw odnawialnych. Współpracuje z kotłami OP-140, a docelowo ma współpracować z kotłem fluidalnym CFB. Instalacja spełnia wymogi przeciwwybuchowe Dyrektywy ATEX. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Budowa kogeneracyjnego, gazowego, silnikowego agregatu prądotwórczego nr 1 o mocy elektrycznej 4 MWe w Elektrociepłowni „Zofiówka” Oddział „Moszczenica” (2011)

Budowa agregatu ma na celu wzrost zagospodarowania gazu z odmetanowania kopalń JSW S.A. przy dywersyfikacji sposobu zagospodarowania gazu z prostego spalania w kotłach ciepłowniczych na efektywne, wysokosprawne przetwarzanie energii z gazu w kogeneracji. Agregaty zapewniają wysoką sprawność przetworzenia energii chemicznej w paliwie na energię elektryczną przy niskich mocach zainstalowanych, sięgającą 44%. Wraz z odzyskiem ciepła, sprawność całkowita osiąga wartości powyżej 85%. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Budowa kogeneracyjnego, gazowego, silnikowego agregatu prądotwórczego nr 4 o mocy elektrycznej 4 MWe w Elektrociepłowni „Pniówek” (2011)

Budowa agregatu ma na celu wzrost zagospodarowania gazu z odmetanowania kopalń JSW S.A. przy dywersyfikacji sposobu zagospodarowania gazu z prostego spalania w kotłach ciepłowniczych na efektywne, wysokosprawne przetwarzanie energii z gazu w kogeneracji, ze sprawnością sięgającą powyżej 85%. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.