PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

O firmie
O firmieWyróżnienia
{$lib.pdffile.title}Do druku

Wyróżnienia

HONOROWY MEDAL IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ - styczeń 2011 r.

W dniu 21.01.2011 r. podczas Spotkania Noworocznego zorganizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, wiceprezes Anita Skotnicka, w imieniu Zarządu SEJ, odebrała Honorowy Medal Izby przyznany SEJ z okazji 15 - lecia, za wkład w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy regionu.

To kolejne docenienie Spółki, jako firmy zaangażowanej w działalność gospodarczą, przywiązującej wagę do wysokiej jakości swoich wyrobów i usług, spełniającej wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, zaangażowanej w działalność charytatywną oraz popierającej rozwój nauki i sportu, a przede wszystkim inwestującej w samorozwój.

„EUROPEJSKA NAGRODA EKOLOGICZNA” – styczeń 2008r.

W dniu 25 stycznia 2008 roku podczas Gali Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", zorganizowanej w Warszawie Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. otrzymała po raz drugi prestiżową "Europejską Nagrodę Ekologiczną". Tym razem przyznano ją Spółce w kategorii "Przedsiębiorstwo". Nagrodę w imieniu Spółki Energetycznej "Jastrzębie" S.A. odebrał Prezes Zarządu - Henryk Rzepski. Dzięki temu wyróżnieniu SEJ S.A. znalazła się wśród liderów kreujących przemiany, działających na rzecz ekologii i inwestujących w nią.

„NAGRODA GREEN APPLE” – listopad 2007r.

W dniu 9.11.2007r. w Izbie Gmin Parlamentu Wielkiej Brytanii Z-ca prezesa Spółki Energetycznej "Jastrzębie" S.A. Andrzej Rojek odebrał nagrodę przyznaną przez "Green Organisation". Nasza Spółka została wyróżniona brązowym medalem za energetyczne zagospodarowanie metanu z odmetanowania kopalń.

„EUROPEJSKA NAGRODA EKOLOGICZNA” – styczeń 2007r.

26 stycznia 2007r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, podczas uroczystej VIII Gali Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego SEJ S.A. odebrała „Europejską Nagrodę Ekologiczną”. Celem Europejskiej Nagrody Ekologicznej jest wyróżnienie jednostek zaangażowanych w realizację działań mających na celu dostosowanie do wymagań unijnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, niwelowanie różnic w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi, a także pomiędzy poszczególnymi ich regionami.

"MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII" - luty i lipiec 2006r.

3 lutego 2006 r. w Hotelu Sofitel Victoria oraz 11 lipca 2006 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas uroczystej VII Gali Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, zorganizowanego pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. odebrała certyfikat i statuetkę MECENASA POLSKIEJ EKOLOGII.

"PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" - wrzesień 2005r.

16 grudnia 2005r. Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play” za rzetelność oraz dbałość o właściwe relacje z pracownikami, organizacjami związkowymi oraz firmami zewnętrznymi.

"KLUCZ SUKCESU" - wrzesień 2005r.

W dniach 5-7 września 2005r. w Bełchatowie odbyło się VII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2005. Sympozjum zgromadziło ponad 450 osób oraz umożliwiło spotkanie przedstawicielom branży energetycznej, by mogli zaprezentować najciekawsze rozwiązania zastosowane w przedsiębiorstwach energetycznych. Omówione zostały także najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiej energetyki. Podczas uroczystej Gali Energetyki przewodniczący Kapituły Konkursowej „Najlepszy produkt/rozwiązanie dla energetyki” – pan prof. Jan Popczyk ogłosił wyniki konkursu. Główna nagroda  „Klucz sukcesu” w kategorii „Przedsiębiorstwa Energetyczne” przyznana została Spółce Energetycznej „Jastrzębie” S.A. za „Zabudowę agregatu prądotwórczego w EEG „Pniówek” EC „Suszec”, zasilanego gazem z odmetanowania KWK „Krupiński” w Suszcu”.

"LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA ROKU 2005" - czerwiec 2005r.

Dnia 28.06.2005r. SEJ S.A. otrzymała główną nagrodę III edycji Konkursu „Liderzy Świata Energii”, zorganizowanym przez Migut Media S.A. w kategorii „Lider Ochrony Środowiska roku 2005”. Do konkursu zgłoszono przedsięwzięcia inwestycyjne pn.:  Modernizacja kotła parowego OCG-64 nr 4 na terenie EC Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju. Zabudowa agregatu prądotwórczego w EEG „Pniówek” EC Suszec, zasilanego gazem z odmetanowania KWK „Krupiński” w Suszcu.

"GAZELA BIZNESU" - grudzień 2003r.

Po raz kolejny Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. wzięła udział w rankingu "Gazele Biznesu". Tak,jak w latach ubiegłych organizatorem Konkursu jest "Puls Biznesu" oraz wywiadownia gospodarcza Coface Intercredit Poland. W Konkursie nagrodzone zostały te firmy, które niezależnie od koniunktury gospodarczej z roku na rok odnotowały poprawę wyników finansowych, a nie zaliczane są do grupy największych przedsiębiorstw. W rankingu wzięło udział 1402 firm. SEJ S.A. w rankingu ogólnopolskim zajęła 844 miejsce, a w województwie śląskim 100.

"EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII" -czerwiec 2005r.

W dniu 22.06.2005r. w Teatrze Śląskim  w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród konkursu IV edycji o „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” SEJ S.A. otrzymała I nagrodę w kategorii „Ochrona powietrza” za „Modernizację kotłów parowych OCG nr 4 i 5 na terenie Elektrociepłowni Moszczenica przy ul.Armii Krajowej 1 w Jastrzębiu Zdroju i zabudowę agregatu prądotwórczego zasilanego gazem z odmetanowania KWK Krupiński w Suszcu”.

"FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU" - styczeń 2005r.

W dniu 18 stycznia 2005 roku podczas uroczystej Gali Laureatów i Wyróżnionych VI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", organizowanego pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP w Warszawie, SEJ S.A. odebrała Certyfikat przedłużenia znaku w Kategorii "Firma Przyjazna Środowisku" na rok 2005. Nagroda została przyznana Spółce za przedsięwzięcia:1. Budowa rurociągu gazu CH4relacji KWK "Pniówek" - EC "Zofiówka"2. Modernizacja kotła parowego OCG-64 nr 4 na terenie Elektrociepłowni "Moszczenica".

"EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII" - czerwiec 2004r.

Decyzją Kapituły III edycji konkursu o "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii" Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. otrzymała specjalne wyróżnienie w kategorii "Ochrona Powietrza" za zadanie inwestycyjne pt. : "Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy....". Honorowy patronat nad konkursem objęli: Senat RP, Komisja Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Środowiska.

"PIRAMIDA WIEDZY, FACHOWOŚCI I PRZYJAŹNI" - styczeń 2004r.

W styczniu 2004r. Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. uhonorowana została "Certyfikatem Piramidy Wiedzy i Fachowości". Certyfikat przyznany został przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku.

"PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU" - grudzień 2003r.

20 listopada w Poznaniu Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. została nominowana przez Jury V. edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" do finału w kategorii "Firma Przyjazna Środowisku". Do udziału w Konkursie SEJ S.A. zgłosiła przedsięwzięcie pn.: "Kompleksowe przedsięwzięcie Spółki Energetycznej "Jastrzębie" S.A. w zakresie ochrony środowiska naturalnego". Organizatorem Konkursu było Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, Instytut Analiz Środowiska oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska. Rozstrzygnięcie ostatniego etapu Konkursu "Przyjaźni Środowisku" nastąpiło w grudniu 2003r. i zakończyło się wielkim sukcesem SEJ SA., Spółka została bowiem Laureatem Konkursu w kategorii "Firma Przyjazna Środowisku". Uroczysta Gala, podczas której wręczone zostały Certyfikaty odbyła się w dniu 7 stycznia 2004r. w Pałacu Prezydenckim. Honorowy Patronat nad Konkursem pełnił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

"LAUR BIAŁEGO TYGRYSA POLSKIEJ ENERGETYKI" - grudzień 2003r.

W dniu 15 grudnia br. w sali Senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 7 edycji Konkursu o "Laur Białego Tygrysa - Energia 2003". Wśród nagrodzonych firm znalazła się również Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A., która w swoim zgłoszeniu konkursowym zaprezentowała "Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy dla potrzeb centralnej klimatyzacji KWK Pniówek w Pawłowicach Śląskich". Organizatorem Konkursu była Agencja Promocji Energii Sp. z o.o. z Wrocławia oraz redakcja czasopisma "Energia". "Laur Białego Tygrysa" to wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w sektorze elektroenergetycznym.

"GAZELA BIZNESU" - grudzień 2003r.

Po raz kolejny Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. wzięła udział w rankingu "Gazele Biznesu". Tak,jak w latach ubiegłych organizatorem Konkursu jest "Puls Biznesu" oraz wywiadownia gospodarcza Coface Intercredit Poland. W Konkursie nagrodzone zostały te firmy, które niezależnie od koniunktury gospodarczej z roku na rok odnotowały poprawę wyników finansowych, a nie zaliczane są do grupy największych przedsiębiorstw. W rankingu wzięło udział 1402 firm. SEJ S.A. w rankingu ogólnopolskim zajęła 844 miejsce, a w województwie śląskim 100.

"LIDER POLSKIEJ EKOLOGII" - grudzień 2003r.

Działania Spółki na rzecz ochrony środowiska naturalnego zostały dostrzeżone i docenione przez Radę Programową 7. edycji Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii". W Konkursie tym SEJ S.A. uhonorowana została prestiżowym tytułem "Lidera Polskiej Ekologii 2003r.". Nagrodę przyznano w kategorii "Przedsiębiorstwo" za "Kompleksowe działania Spółki Energetycznej "Jastrzębie" S.A. w zakresie ochrony środowiska naturalnego". Do Konkursu zgłoszono 129 przedsięwzięć, spośród których, do ostatniego etapu oceny Rada Programowa zakwalifikowała 29 najlepszych, w tym SEJ S.A.

"GAZELA BIZNESU" - grudzień 2002r.

Dziennik Puls Biznesu, wspólnie z wywiadownią gospodarczą Co-face Intercredit Poland - już po raz trzeci zorganizował ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm, przyznając nagrodzonym tytuł "Gazela Biznesu". Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. znalazła się w gronie 789 "Gazel Biznesu 2002r.". W rankingu ogólnopolskim Spółka uplasowała się na 615 pozycji, a w woj. śląskim na 64.

"LIDER POLSKIEJ EKOLOGII" - grudzień 2002r.

Tytuł LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII jest prestiżową nagrodą Ministra Środowiska, przyznawaną od 1996 roku za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Na wniosek Rady Programowej realizatorów 10 przedsięwzięć uhonorowano tytułem "Lidera Polskiej Ekologii 2002r.". Przyznano również 7 wyróżnień specjalnych. Wśród firm, które otrzymały to zaszczytne wyróżnienie znalazła się Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. Wyróżnienie przyznane zostało w kategorii "Przedsiębiorstwo" za wniosek pt.: "Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy dla potrzeb centralnej klimatyzacji KWK Pniówek w Pawłowicach Śląskich".

"POPRAWA WARUNKÓW PRACY" - grudzień 2001r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uhonorowało Spółkę Energetyczną "Jastrzębie" S.A. oraz Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. KWK "Pniówek" Nagrodą I Stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Nagroda przyznana została w kategorii: "Rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce" za opracowanie pt.: "Pierwsza w Polsce klimatyzacja centralna w KWK Pniówek na bazie skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego".

"CZARNY DIAMENT"- wrzesień 2001r.

W III Edycji Konkursu Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku wyróżnił Spółkę Energetyczną "Jastrzębie" S.A. nagrodą "Czarny Diament 2001". Nagroda przyznana została za efektywną działalność gospodarczą i stały rozwój, inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa z uwzględnieniem inwestycji proekologicznych, wprowadzanie światowych osiągnięć technicznych w realizowanych inwestycjach, ciągłe zwiększanie wykorzystania gazu z odmetanowania kopalń do produkcji energii oraz wspieranie działań charytatywnych, sportu i kultury. Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksander Kwaśniewski.