zdjęcie

Wielkim sukcesem zakończył się osiemnasty finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozgrywany na wodach Zatoki Puckiej dla wspieranych przez SEJ rybnickich żeglarzy.

W bardzo trud­nych re­ga­tach Julia Ste­fa­niak zdobyła złoty medal, a Agniesz­ka Dubiel i Cyprian Błasz­czyk srebrne medale w klasie Laser 4.7.

Dzięki ich osiągnięciom Sekcja Żeglarska Towarzystwa Sportowego Kuźnia z Rybnika znalazł się w czo­łów­ce że­glar­skich klubów Polski.

Sukces żeglarzy to powód do dumy dla SEJ, która dbając o zrównoważony rozwój wspiera aktywność klubów sportowych. W przypadku współpracy z żeglarzami zyskują obie organizacje. Udzielane przez SEJ wsparcie przekłada się na namacalne sukcesy  sportowe zawodników i klubu, firma z kolei ma satysfakcję, że wybierając partnera do współpracy po raz kolejny postawiła na najlepszych.