Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia.
Wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów,
cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów
w nadchodzącym 2013 roku
życzą:
Rada Nadzorcza i Zarząd SEJ S.A.