zdjęcie

Bohaterowie to nie tylko postacie historyczne, którym stawiamy pomniki, lecz także żołnierze, służący Ojczyźnie dzisiaj. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. wsparła ich materialnie w pełnionej misji.

W kwietniu 2022 roku Spółka, którą reprezentował członek zarządu Paweł Stec, przekazała 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki darowiznę rzeczową. Żołnierze otrzymali termowizory – idealne narzędzia do obserwacji celu w ciemności oraz profesjonalne latarki o przeznaczeniu wojskowym, które sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas specjalistycznych akcji.

1. Warszawska Brygada Pancerna jest oddziałem z garnizonami położonymi w Warszawie - Wesołej oraz Siedlcach. Jej podstawową jednostką oddziaływania na potencjalnego przeciwnika są czołgi Leopard 2A4 i 2A5. Aktualnie 1. Warszawska Brygada Pancerna, będąca częścią 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na południowym odcinku granicy polsko-białoruskiej. Wierzymy, że ten niewielki wyraz wsparcia ze strony Spółki pomoże w codziennym wypełnieniu tak trudniej i ważnej służby przez naszych żołnierzy.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.