Sławomir Błażej

Członek Zarządu

Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji zarządzanie i administracja oraz warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończył również menadżerskie studia podyplomowe MBA – Master of Business Administration Energetyka w Szkole Głównej Menadżerskiej Collegium Humanum w Warszawie.

Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i konferencjach oraz szkoleniach specjalistycznych, podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu obsługi klienta oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych menadżerskich, głównie w międzynarodowych korporacjach, związane z zarządzaniem sprzedażą, marketingiem oraz rozwojem biznesu. Specjalizuje się w tworzeniu i organizowaniu struktur firmy, realizacji nowatorskich projektów, poszukiwaniu i wdrażaniu nowych możliwości rynkowych. Cechuje się wysokimi umiejętnościami w prowadzeniu negocjacji.

W latach 2017-2019 związany był ze spółkami Grupy Kapitałowej Węglokoks SA, w których pełnił m.in. funkcję Dyrektora Biura Analiz Projektów Rozwojowych, a następnie Wiceprezesa Zarządu Węglokoks Stal.

Oświadczenia Pana Sławomira Błażeja z dnia 19 października 2020 r.

Pan Sławomir Błażej – Członek Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.