Prokurent

 • Leszek Muras

  Prokurent

  Pan Leszek Muras ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki jako inżynier informatyki, a następnie Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Zarządzania jako magister informatyki w zarządzaniu. Ponadto jest absolwentem Studiów Podyplomowych z zakresu controllingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończył liczne kursy z obszaru controllingu, taryfikacji oraz kurs dla  kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w obszarze energetyki, planowania i analiz ekonomicznych, taryfikacji ciepła i energii elektrycznej, analiz inwestycyjnych, controllingu oraz realizacji projektów oraz budowania rozwiązań IT dedykowanych obszarom ekonomii i energetyki.

  Z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA (wcześniej SEJ SA) związany jest od 2001 roku, pracował w obszarze inwestycji i remontów, energetyki oraz planowania, analiz ekonomicznych i controllingu od maja 2018 roku jest Dyrektorem Biura Controllingu.

  Prokurent PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA reprezentuje spółkę podczas czynności prawnych dokonywanych przez Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

  Oświadczenie Pana Leszka Murasa z dnia 01.02.2019 roku

  Pan Leszek Muras - Prokurent PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA zaświadcza, że jej Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

  Pan Leszek Muras pełni aktualnie funkcje w następujących podmiotach:

  PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA – Prokurent od maja 2018 roku;

  PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA – Dyrektor Biura Controllingu;