Skład Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA  (IX kadencja na lata 2018–2020):

 

  • Tomasz Wilczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego - kierunek: inżynieria środowiska, specjalność: ogrzewnictwo i wentylacja. Ukończył również  studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej.
W latach 2005 - 2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 2007 był związany z Urzędem Dozoru Technicznego. Wcześniej pełnił funkcje w zarządach spółek z Grupy ENEA SA., był wykładowcą na Politechnice Poznańskiej, a w latach 1983 - 2002 był pracownikiem PEC Poznań.  Autor i współautor licznych publikacji w zakresie ciepłownictwa, badań wymienników ciepła i innych urządzeń oraz automatyzacji systemów ciepłowniczych.
Od 27 stycznia 2016r. Członek Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds.Techniczych w PGNiG TERMIKA SA.
Oświadczenia Pana Tomasza Wilczaka z 17.05.2019 roku:.
Pan Tomasz Wilczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.
Pan Tomasz Wilczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA oświadcza, iż aktualnie pełni również funkcję Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w PGNiG TERMIKA SA - 100% udziału PGNiG SA, wskazany przez PGNiG SA.

 

  • Justyna Wścieklicka-Pesce – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej.
Od 2016 roku związana zawodowo z PGNiG TERMIKA SA, gdzie pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Personalnego. W latach 2000-2016 doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych zarówno w Polsce jak i we Włoszech oraz w instytucjach finansowych i bankowych na stanowiskach menedżerskich. Prowadzi również własną działalność w zakresie doradztwa i szkoleń z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.
Od grudnia 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.
Pani Justyna Wścieklicka-Pesce oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.
Pani Justyna Wścieklicka-Pesce oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Dyrektora Departamentu Personalnego w PGNiG TERMIKA SA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Jarosław Madoń – Sekretarz Rady Nadzorczej

Radca prawny, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.       
W latach 1998-2002 pracował w Głównym Urzędzie Ceł, a następnie do 2017 r. w Izbie Celnej w Warszawie. Od 2017 roku związany z PGNiG TERMIKA SA, gdzie pracuje jako radca prawny, Kierownik Wydziału Kontroli Wewnętrznej. Prowadzi również indywidualną praktykę w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego. W 2018 roku został powołany na Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.
Oświadczenia Pana Jarosława Madonia z dnia 24.04.2019 roku:
Pan Jarosław Madoń oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.
Pan Jarosław Madoń oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Kierownika Wydziału Kontroli Wewnętrznej w PGNiG TERMIKA SA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Monika Kopyt – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku energetyka. Ukończyła studia podyplomowe z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2017 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych.
Od 2009 roku związana zawodowo z PGNiG TERMIKA SA. W ramach „Programu dla Absolwentów” rozpoczęła pracę w Wydziale Wytwarzania Siekierki i Kawęczyn. W PGNiG TERMIKA pracowała jako Młodszy Kontroler w Wydziale Controllingu Projektów, Specjalista ds. Analiz i Planowania w Wydziale Strategii Technicznej, Analiz i Planowania oraz Główny Specjalista ds. Nadzoru Biznesowego w Wydziale Nadzoru Biznesowego, gdzie zajmowała się m.in. koordynowaniem procesów integracji spółek zależnych w grupie kapitałowej. Od 2017 roku jest Kierownikiem Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania w Departamencie Strategii, Planowania i Rozwoju, gdzie zajmuje się m.in. prognozowaniem potrzeb i planowaniem długoterminowych działań na elementach majątku wytwórczego oraz inicjowaniem i realizacją projektów z obszaru ciepłownictwa i kogeneracji w Polsce. Od grudnia 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.
Oświadczenia Pani Moniki Kopyt z dnia 12.04.2019 roku:
Pani Monika Kopyt oświadcza, że jej Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. 
Pani Monika Kopyt oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Kierownika Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania w Departamencie Strategii, Planowania i Rozwoju PGNiG TERMIKA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Krzysztof Przychodaj – Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny (aplikacja radcowska w latach 2004-2008 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie) oraz absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (otwarty przewód doktorski, tematem pracy jest problematyka prawna związana z inwestycjami infrastrukturalnymi przedsiębiorstw energetycznych). Ukończył także podyplomowe studia z zarządzania nieruchomościami oraz Program Legal MBA.
W latach 2001-2006 urzędnik administracji państwowej. Następnie od 2006 r. związany zawodowo z branżą energetyczną – początkowo z RWE STOEN SA. Od 2007 roku zatrudniony w PGNiG SA, gdzie zajmował m.in. stanowiska Radcy Prawnego, Kierownika Działu Prawnego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Korporacyjnej i Prawnej. Dodatkowo w latach 2015-2017 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG Technologie SA, w tym Sekretarza i Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Oświadczenie Pana Krzysztofa Przychodaja z dnia 27.03.2019 roku:

Pan Krzysztof Przychodaj oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.
Pan Krzysztof Przychodaj oświadcza, że aktualnie pełni również funkcje w następujących podmiotach:
  • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 31 grudnia 2017 roku;
  • Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – Członek Komisji od 2014 roku.