Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,0

Wielkość ubytku [MW]

4,0

Początek zdarzenia

09.05.2020   00:30

Koniec zdarzenia

10.05.2020   09:57