Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

planowe

Moc zainstalowana [MW]

8,0

Wielkość ubytku [MW]

4,3

Początek zdarzenia

25.04.2020   9:56

Koniec zdarzenia

25.04.2020   12:36