Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

14,304

Wielkość ubytku [MW]

3.194

Początek zdarzenia

2020-06-12-08:50

Koniec zdarzenia

2020-06-18-14:40