Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

113

Wielkość ubytku [MW]

32

Początek zdarzenia

2020-03-25 20:42

Koniec zdarzenia