Zdarzenie         Ograniczenie produkcji energii elektrycznej 

 

Typ zdarzenia   Planowe

 

Moc zainstalowana [MW]   113

 

Wielkość ubytku [MW]       32

 

Początek zdarzenia       2020-01-07   00:50

 

Koniec zdarzenia           2020-02-13   11:37