Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

planowe

Moc zainstalowana [MW]

8,0

Wielkość ubytku [MW]

4,0

Początek zdarzenia

13.05.2020   14:31

Koniec zdarzenia

17.05.2020    7:53