zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło i energię elektryczną

Używane paliwa:

 • węgiel
 • gaz z odmetanowania kopalni

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • 2 kotły parowe OCG-64
 • turbina przeciwprężna 12,0 MW
 • turbina kondensacyjno-upustowa 12,0 MW
 • turbina kondensacyjno-upustowa 6,3 MW
 • kotły wodne: WR-25, PWRp-20 i PWPg-5
 • 2 silniki gazowe o mocy elektrycznej 4,0 MW każdy oraz mocy cieplnej 3,9 MWt i 4,1 MWt

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 38,3 MWe
 • ciepło: 155,5 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady Jastrzębia-Zdroju

Czym ten zakład się wyróżnia?

Elektrociepłownia „Moszczenica” jest w stanie pokryć zapotrzebowanie 2/3 obszaru zasilanego przez Oddział „Zofiówka”, dzięki temu odbiorcy ciepła na terenie Jastrzębia-Zdroju mają zapewnione ciągłość i bezpieczeństwo dostaw.

Układ technologiczny Oddziału „Moszczenica” jest rozwiązany w taki sposób, że każde z urządzeń w przypadku awarii może zostać zastąpione przez inne urządzenie.

W zakładzie pracują w sposób ciągły 2 instalacje wysokosprawnej kogeneracji oparte na silnikach gazowych zasilanych gazem z odmetanowania kopalń. Dzięki energetycznemu wykorzystaniu metanu z kopalń możliwe jest zmniejszenie zużycia innych paliw w systemach energetycznych oraz zmniejszenie szkodliwej emisji metanu do atmosfery.

Układ parowy jest układem kolektorowym, co obecnie jest już rzadkością, został wyparty przez układ blokowy.

Spaliny z kotłów parowych oczyszczane są w elektrofiltrach, a z kotłów wodnych w nowoczesnych filtrach workowych. Nad czystością spalin czuwa ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń.

Kierownictwo

Kierownik Oddziału „Moszczenica”
Wiesław Gniadek

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział „Moszczenica”
  ul. Energetyków 17
  44-330 Jastrzębie-Zdrójtel.: (+48) 32/75-64-660 do 662
  tel. sekretariat: (+48) 32/75-64-660 do 662 w. 300
  faks: (+48) 32/75-64-660 do 662 w. 301
  e-mail: moszczenica@termika.pgnig.pl