zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Używane paliwa:

 • węgiel energetyczny

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

 • 3 kotły wodne WR-25 opalane węglem energetyczny

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 87,225 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady w Raciborzu

Czym ten zakład się wyróżnia?

Ciepłownia produkuje ciepło do celów grzewczych na terenie całego miasta Racibórz, a następnie dystrybuuje je poprzez sieć ciepłowniczą o długości 47,321 km do prawie tysiąca budynków.

Na terenie ciepłowni eksploatowane są 3 kotły WR-25, z czego 2 w technologii ścian szczelnych z zabudowanym ekonomizerem. Ta modernizacja pozwoliła na zmniejszenie strat ciepła oraz ograniczenie emisji tlenku węgla. Zainstalowana instalacja DENOx pozwala na ograniczenie emisji NOx do wymogów środowiskowych zawartych w pozwoleniu zintegrowanym.

Oddział „Racibórz” posiada dostęp do bocznicy kolejowej, co ułatwia zaopatrzenie w dostawy węgla. Powstający podczas spalania węgla żużel zostaje całkowicie zagospodarowany.

Oddział „Racibórz” wyróżnia fakt, że jest tu ośrodek badawczy – prowadzone są tu innowacyjne badania, np. testowane jest nietypowe paliwo, bądź weryfikowane są nowe technologie mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Kierownictwo

p.o. Kierownik Oddziału „Racibórz”
Tomasz Hereźniak

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział „Racibórz”
  ul. Studzienna 3
  47-400 Racibórz
  tel.: (+48) 32/41-53-089
  tel.: (+48) 32/41-52-427
  tel.: (+48) 32/41-54-763
  faks: (+48) 32/41-90-547
  e-mail: raciborz@termika.pgnig.pl

Oddział „Racibórz” kotłownia w Kuźni Raciborskiej

Produkuje:

 • ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Używane paliwa:

 • węgiel groszek

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

 • 2 ekologiczne kotły węglowe URZOŃ o mocy 1,8 MW każdy
 • 1 kocioł węglowy na potrzeby ciepłej wody użytkowej o mocy 360 kW

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 3,96 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady w Kuźni Raciborskiej

Czym ten zakład się wyróżnia?

Kotłownia produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 160 budynków.

Kierownictwo

p.o. Kierownik Oddziału „Racibórz”
Tomasz Hereźniak

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział „Racibórz” lokalizacja Kuźnia Raciborska
  ul. Krasickiego 12
  47-420 Kuźnia Raciborska
  tel. (+48) 32/41-91-498
  kom: 504 244 041