zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło, energię elektryczną i sprężone powietrze

Używane paliwa:

 • węgiel
 • gaz z odmetanowania kopalń

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • kocioł parowy OP-140 i turbogenerator 32 MWe
 • kotły wodne: pyłowy WP-70, gazowy PWPg-6 – ciepłownictwo szczytowe
 • sprężarki: dwie elektrosprężarki EK-63
 • blok energetyczny CFB o mocy ok.75 MWe

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 113,0 MWe
 • ciepło: 279,2 MWt
 • sprężone powietrze: wytwarzanie 90 tys. Nm3/h

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady Jastrzębia-Zdroju

Czym ten zakład się wyróżnia?

Elektrociepłownia „Zofiówka” produkuje nie tylko ciepło i energię elektryczną, ale również dostarcza sprężone powietrze do pobliskiej kopalni „Zofiówka”, które ułatwia pracę górników pod ziemią.

Uruchomiona w 2018 roku nowa instalacja – blok fluidalny CFB o mocy około 75 MWe ogranicza wpływ funkcjonowania elektrociepłowni na środowisko i poprawia jakość życia mieszkańców. Produkcja prowadzona jest w pełnej zgodność z wymaganiami dyrektywy IED, z większą sprawnością wytwarzania oraz przy pełnym zaspokojeniu planowanego zapotrzebowania odbiorców zewnętrznych na ciepło i energię elektryczną.

Blok CFB przeznaczony został do pracy w podstawie ciepłowniczej, co pozwala na uzyskanie maksymalnych sprawności produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Kocioł opalany jest mieszanką paliw: węglem kamiennym, niskokalorycznym paliwem węglowym, biomasą oraz gazem z odmetanowania kopalń.

W lipcu 2014 dokonano modernizacji elektrofiltru WP-70 nr 5 wraz z układem odbioru i transportu popiołu, w 2015 roku zamontowano nowy komin stalowy o wysokości 90 m, zbudowano instalację odazotowania kotła WP-70 nr 5, a w styczniu 2016 oddano do użytku instalację odsiarczania spalin.

Realizacja budowy nowego komina, instalacji odazotowania i odsiarczania spalin była jednym z elementów programu inwestycyjnego, który ma za zadanie dostosowanie w latach 2013 – 2023 urządzeń działających w elektrociepłowni do wymagań krajowego i unijnego prawa ochrony środowiska.

Kierownictwo

Kierownik Oddziału „Zofiówka”
Wiesław Pawliczek

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział „Zofiówka”
  ul. Rybnicka 6c
  44-335 Jastrzębie-Zdrój
  tel. (+48) 32/75-37-501
  faks: (+48) 32/75-37-503
  e-mail: zofiowka@termika.pgnig.pl