Zarząd

 • Marek Rusakiewicz

  Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

  Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu bankowości, finansów i zarządzania, w tym dla członków rad nadzorczych (1991 r., Warszawa) oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (1998 r., stypendysta Pacific Lutheran University w Tacoma, USA). Poseł na Sejm X kadencji (1989-1991), sekretarz miasta Gorzowa Wlkp. (1990-1991), dyrektor Invest-Banku w Gorzowie Wlkp. (1991-1992), od 1992 r. prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Gorzowie Wlkp. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa. Autor licznych analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, a także programów restrukturyzacji, w tym w branży ciepłowniczo-energetycznej i deweloperskiej. Doświadczony konsultant, doradca ministra środowiska (w latach 2000-2001) oraz kilku wojewodów. W latach 1999-2016 zasiadał w radach nadzorczych m.in.: Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie, ENEA SA w Poznaniu, Kompanii Węglowej SA w Katowicach, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA w Warszawie, Fabryki Produkcji Specjalnej SA w Bolechowie, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego POM Strzelce Krajeńskie Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich. Społecznik, zaangażowany w liczne przedsięwzięcia zarówno lokalne, jak i krajowe, za które uzyskał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Żonaty, ojciec pięciorga dzieci. Hobby – bieganie długodystansowe.

 • Artur Michałowski

  Zastępca Prezesa Zarządu

  Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Ukończył liczne kursy, seminaria i  szkolenia z zakresu zarządzania. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa ukończył w Katowickiej  Szkole Menedżerów. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 roku w Elektrociepłowni „Zofiówka”, będącej w tym czasie  w strukturach KWK „Zofiówka”.  Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, kolejno na stanowiskach: Starszy  Obchodowy Kotłów i Urządzeń Pomocniczych, Starszy Operator  Nastawni Cieplnej, Mistrz Utrzymania Ruchu, Dyżurny Inżynier Ruchu, Zastępca Kierownika Ruchu  ds. Optymalizacji Produkcji i Kluczowej Kadry Zarządzającej, Kierownik Ruchu EC „Zofiówka”, Zastępca Dyrektora EC „Pniówek”, Dyrektor EC „Zofiówka”, Dyrektor Biura Produkcji. Był członkiem Rady Nadzorczej VII kadencji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. Do swoich największych sukcesów zalicza zainicjowanie w 2008 roku działań mających na celu zmianę zapisów Prawa Energetycznego w aspekcie uzyskania  wsparcia dla spalania i współspalania  gazu kopalnianego – metanu, tak zwane fioletowe certyfikaty. Wsparcie uzyskane przez SEJ S.A. z tytułu fioletowych certyfikatów to kwota 35 mln zł w okresie czterech lat. Brał czynny udział w przygotowaniu projektu największej w historii Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.  inwestycji, budowy bloku fluidalnego CFB. Kierował procesem odbudowy mocy produkcyjnych elektrociepłowni „Zofiówka” po pożarze w 2014 r. Interesuje się psychologią, parapsychologią, polityką, nowoczesną energetyką i szkoleniami związanymi z rozwojem osobistym.

 • Paweł Szczeszek

  Zastępca Prezesa Zarządu

  Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Toruniu. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej m.in. w 55 sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu. Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie zrealizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przez kilka  lat pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie”. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Zaangażowany w wiele ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć m.in. z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,  Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. oraz PEC Geotermia Podhalańska S.A. Interesuje się socjologią, ochroną środowiska, polityką, muzyką, informatyką, teatrem a także sportem.