Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PTEP SA w 2017 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko, w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami).

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2017.

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Węgiel kamienny 46,53
2 Gaz z odmetanowania kopalń 46,76
3 Gaz koksowniczy 3,33
4 Gaz ziemny 3,38

 

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w 2017 roku

Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PTEP SA w 2017 r.

Lp. Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 SO2 NO2 Pyły Odpady radioaktywne
[Mg/MWh]
1 Dział Ochrony Środowiska PTEP SA gaz ziemny 0,00926 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000
2 www.ptep.pl węgiel kamienny 0,34279 0,00120 0,00054 0,00006 0,00000
3   gaz z odmetanowania kopalń 0,21149 0,00000 0,00030 0,00000 0,00000
4   gaz koksowniczy 0,00478 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000
    RAZEM 0,56832 0,00120 0,00086 0,00007 0,00000