Głównym obszarem działań CSR-owych PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa jest wsparcie sportu. Od początku swojego istnienia Spółka wspiera siatkówkę męską w Jastrzębiu-Zdroju – Klub Sportowy „Jastrzębski Węgiel”. Spółka uczestniczy również w rozgrywkach jastrzębskiej piłki nożnej – wspiera Klub Sportowy GKS 1962 Jastrzębie SA. Dofinansowania udzieliła również Akademii Piłki Nożnej w Jastrzębiu-Zdroju, w której młodzi adepci futbolu kształcą swe umiejętności, by w przyszłości reprezentować barwy klubu K.S. GKS 1962 Jastrzębie SA. Zaangażowana jest w sponsoring mniejszych klubów sportowych, na terenie których świadczy usługi dostaw ciepła. Wspiera aktywność sportową amatorską dzieci i młodzieży min.: tenis stołowy, szachy czy judo. Zainteresowanie sportem w regionie wzrasta, co powoduje coraz większy udział społeczności w wydarzeniach sportowych. Stanowi to doskonałą okazję do budowania marki i tworzenia pozytywnego wizerunku PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

Inicjatywą, którą podejmuje Spółka w obszarze działań CSR-owych jest również promocja zdrowia. Od kilku lat raz w roku, pod hasłem „Twoja krew moje życie”, organizowane są akcje krwiodawstwa dla pracowników. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród pracowników. Krew oddają również osoby pracujące w pobliskiej kopalni i mieszkańcy miasta Jastrzębia-Zdroju.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.