Pomagamy górnikom w pracy

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa produkuje ciepło i energię elektryczną, ale także sprężone powietrze i chłód dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jako pierwsza w Polsce zbudowała i uruchomiła w 2000 r. Skojarzony Układ Energetyczno-Chłodniczy, tworzący powierzchniową część centralnej klimatyzacji KWK „Pniówek” w Pawłowicach Śląskich, który do dziś produkuje chłód w trójgeneracji.

Decyzja o budowie klimatyzacji w KWK „Pniówek” podyktowana była koniecznością poprawy warunków pracy pod ziemią, gdzie ze względu na przekraczanie dopuszczalnych temperatur powietrza czas pracy musiał ulegać skróceniu, a także perspektywą eksploatacji niższych pokładów, gdzie warunki geotermiczne stają się jeszcze trudniejsze.

Dzięki zastosowaniu urządzeń chłodniczych nie tylko poprawiły się warunki pracy górników pod ziemią, ale także zwiększył się stopień wykorzystania metanu z odmetanowania kopalń, co przyniosło konkretny efekt ekologiczny, oraz nastąpiło maksymalne wykorzystanie energii gazu poprzez produkcję w skojarzeniu energii elektrycznej, cieplnej i chłodu.

Sprężone powietrze jest obecnie produkowane w Zakładzie Jastrzębie-Zdrój (była EC Zofiówka), Zakładzie Pniówek i Zakładzie Suszec. Wytwarzanie sprężonego powietrza odbywa się w oparciu o elektrosprężarki. Głównymi odbiorcami tego medium są kopalnie JSW oraz kopalnie SRK.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.