Szanowni Państwo,

 Aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 r. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W pozostałych przypadkach przewidzianych ustawą faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

 

Taryfy obowiązujące w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Taryfa dla ciepła zatwierdzana jest przez Urząd Regulacji Energetyki, obejmuje ona ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz nośnika ciepła, a także stawki za usługi przesyłowe i przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie są ustalane zgodnie z zasadami ustawy Prawo energetyczne oraz „Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.” Taryfa dla energii elektrycznej ustalana jest uchwałą zarządu.