Zamieszczona Informacja o realizowanej strategii podatkowej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej w roku 2020 przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.