zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Używane paliwa:

 • węgiel energetyczny, gaz ziemny

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

 • 2 kotły wodne WR-25 opalane węglem energetyczny o mocy cieplnej wyprowadzonej w paliwie 24,1 MWkażdy,
 • 2 kotły gazowe BOSCH UT-M 22 opalane gazem ziemnym o mocy cieplnej wyprowadzonej w paliwie 3,4 MWkażdy

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 55 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady w Raciborzu

Czym ten zakład się wyróżnia?

Ciepłownia produkuje ciepło do celów grzewczych na terenie całego miasta Raciborza, a następnie dystrybuuje je poprzez sieć ciepłowniczą o długości 47,321 km do prawie tysiąca budynków.

Obecnie w eksploatacji są 2 zmodernizowane kotły WR-25 w technologii ścian szczelnych z zabudowanym ekonomizerem. Pozwala to na zmniejszenie strat ciepła oraz ograniczenie emisji tlenków azotu i tlenku węgla. W 2022 roku zostały wybudowane i oddane do użytku 2 kotły gazowe w zabudowie kontenerowej.

Zakład Racibórz posiada dostęp do bocznicy kolejowej, co ułatwia zaopatrzenie w dostawy węgla.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Racibórz
Tomasz Hereźniak

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Racibórz
  ul. Studzienna 3
  47-400 Racibórz
  tel.: (+48) 32/41-53-089
  tel.: (+48) 32/41-52-427
  tel.: (+48) 32/41-54-763
  faks: (+48) 32/41-90-547
  e-mail: raciborz@termika.pgnig.pl

Zakład Racibórz

Oddział Kuźnia Raciborska

Produkuje:

 • ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Używane paliwa:

 • węgiel groszek

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

 • 2 ekologiczne kotły węglowe URZOŃ o mocy 1,8 MW każdy
 • 1 kocioł węglowy na potrzeby ciepłej wody użytkowej o mocy 360 kW

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 3,96 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady w Kuźni Raciborskiej

Czym ten zakład się wyróżnia?

Kotłownia produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 160 budynków.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Racibórz
Tomasz Hereźniak

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Racibórz Oddział Kuźnia Raciborska
  ul. Krasickiego 12
  47-420 Kuźnia Raciborska
  tel. (+48) 32/41-91-498
  kom: 504 244 041

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.