Skład Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA  (IX kadencja na lata 2018–2020):

 

  • Justyna Wścieklicka-Pesce – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej.
Od 2016 roku związana zawodowo z PGNiG TERMIKA SA, gdzie pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Personalnego. W latach 2000-2016 doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych zarówno w Polsce jak i we Włoszech oraz w instytucjach finansowych i bankowych na stanowiskach menedżerskich. Prowadzi również własną działalność w zakresie doradztwa i szkoleń z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.
Od grudnia 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.
Pani Justyna Wścieklicka-Pesce oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.
Pani Justyna Wścieklicka-Pesce oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Dyrektora Departamentu Personalnego w PGNiG TERMIKA SA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Jarosław Madoń – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Radca prawny, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.       
W latach 1998-2002 pracował w Głównym Urzędzie Ceł, a następnie do 2017 r. w Izbie Celnej w Warszawie. Od 2017 roku związany zawodowo z PGNiG TERMIKA SA, gdzie pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego i Korporacyjnego. Prowadzi również indywidualną praktykę w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego. W 2018 roku został powołany na Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.
Oświadczenia Pana Jarosława Madonia z dnia 24.04.2019 roku:
Pan Jarosław Madoń oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.
Pan Jarosław Madoń oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Kierownika Wydziału Kontroli Wewnętrznej w PGNiG TERMIKA SA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Monika Kopyt – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku energetyka. Ukończyła studia podyplomowe z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademię Kompetencji Menedżera na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2017 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych.
Od 2009 roku związana zawodowo z PGNiG TERMIKA SA. W ramach „Programu dla Absolwentów” rozpoczęła pracę w Wydziale Wytwarzania Siekierki i Kawęczyn. W PGNiG TERMIKA pracowała w Wydziale Controllingu Projektów, Wydziale Strategii Technicznej, Analiz i Planowania, Wydziale Nadzoru Biznesowego. W 2017 roku została Kierownikiem Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania, zaś od grudnia 2020 roku pełni funkcję Kierownika Wydziału Nadzoru Biznesowego w Departamencie Strategii i Rozwoju.
Oświadczenia Pani Moniki Kopyt z dnia 12.04.2019 roku:
Pani Monika Kopyt oświadcza, że jej Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. 
Pani Monika Kopyt oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Kierownika Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania w Departamencie Strategii, Planowania i Rozwoju PGNiG TERMIKA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Artur Murawski – Członek Rady Nadzorczej 

Wykształcenie wyższe magisterskie na wydziale menedżerskim i nauk technicznych WSM Warszawa, absolwent studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration WSM Apsley Business High School of London, Postgraduate Certificate in e-Business Oxford Brooks University oraz Marketing Sportu SGH Warszawa. Studia pierwszego stopnia Bachelor of Arts in Business Information Systems Oxford Brooks University oraz Zarządzanie informacją w biznesie Wyższa Szkoła Zarządzania – The Polish Open University.
Doświadczenie zawodowe od 2000 roku w administracji publicznej oraz sektorze prywatnym w zakresie planowania strategicznego, marketingu, finansów i zarządzania kapitałem ludzkim. Pełnił m.in. funkcję radnego miasta, zastępcy burmistrza, audytora, zastępcy dyrektora zagranicznego ośrodka POT w Moskwie. Obecnie zastępca dyrektora ds. marketingu Grupy LOTOS S.A.
Pan Artur Murawski oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.