Skład Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA  (IX kadencja na lata 2018–2020):

 

  • Justyna Wścieklicka-Pesce – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej.
Od 2016 roku związana zawodowo z PGNiG TERMIKA SA, gdzie pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Personalnego. W latach 2000-2016 doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych zarówno w Polsce jak i we Włoszech oraz w instytucjach finansowych i bankowych na stanowiskach menedżerskich. Prowadzi również własną działalność w zakresie doradztwa i szkoleń z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.
Od grudnia 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.
Pani Justyna Wścieklicka-Pesce oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.
Pani Justyna Wścieklicka-Pesce oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Dyrektora Departamentu Personalnego w PGNiG TERMIKA SA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Jarosław Madoń – Sekretarz Rady Nadzorczej

Radca prawny, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.       
W latach 1998-2002 pracował w Głównym Urzędzie Ceł, a następnie do 2017 r. w Izbie Celnej w Warszawie. Od 2017 roku związany zawodowo z PGNiG TERMIKA SA, gdzie pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego i Korporacyjnego. Prowadzi również indywidualną praktykę w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego. W 2018 roku został powołany na Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa.
Oświadczenia Pana Jarosława Madonia z dnia 24.04.2019 roku:
Pan Jarosław Madoń oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.
Pan Jarosław Madoń oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Kierownika Wydziału Kontroli Wewnętrznej w PGNiG TERMIKA SA – 100% udziału PGNiG SA.

 

  • Monika Kopyt – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku energetyka. Ukończyła studia podyplomowe z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2017 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych.
Od 2009 roku związana zawodowo z PGNiG TERMIKA SA. W ramach „Programu dla Absolwentów” rozpoczęła pracę w Wydziale Wytwarzania Siekierki i Kawęczyn. W PGNiG TERMIKA pracowała jako Młodszy Kontroler w Wydziale Controllingu Projektów, Specjalista ds. Analiz i Planowania w Wydziale Strategii Technicznej, Analiz i Planowania oraz Główny Specjalista ds. Nadzoru Biznesowego w Wydziale Nadzoru Biznesowego, gdzie zajmowała się m.in. koordynowaniem procesów integracji spółek zależnych w grupie kapitałowej. Od 2017 roku jest Kierownikiem Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania w Departamencie Strategii, Planowania i Rozwoju, gdzie zajmuje się m.in. prognozowaniem potrzeb i planowaniem długoterminowych działań na elementach majątku wytwórczego oraz inicjowaniem i realizacją projektów z obszaru ciepłownictwa i kogeneracji w Polsce. Od grudnia 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.
Oświadczenia Pani Moniki Kopyt z dnia 12.04.2019 roku:
Pani Monika Kopyt oświadcza, że jej Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. 
Pani Monika Kopyt oświadcza, że pełni aktualnie również funkcję Kierownika Wydziału Strategii Technicznej, Analiz i Planowania w Departamencie Strategii, Planowania i Rozwoju PGNiG TERMIKA – 100% udziału PGNiG SA.