zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło, energię elektryczną

Używane paliwa:

 • węgiel
 • gaz z odmetanowania kopalń

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • 2 silniki gazowe na gaz z odmetanowania o mocach elektrycznych: 3,9 i 2,0 MWe,
 • kocioł wodny węglowo-gazowy WR 10 nr 2, 4,6 MWt, ciepło wytwarzane jest podstawowo w silnikach gazowych, moc cieplna silników 4 MWt i 2 MWt

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 5,9 MWe
 • ciepło: 10,5 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady z Suszca

Czym ten zakład się wyróżnia?

Pomimo zamknięcia Kopalni KWK „Krupiński” w dalszym ciągu podstawowym paliwem jest metan pozyskiwany z nieczynnych wyrobisk zlikwidowanej kopalni. W latach 2015-2021 na ogólną ilość wyprodukowanego ciepła w Zakładzie Suszec 95% pochodzi ze spalania gazu z odmetanowania.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Suszec
Ryszard Kusy

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Suszec
  ul. Piaskowa 35
  43-267 Suszec
  tel./faks: (+48) 32/21-13-317
  e-mail: suszec@termika.pgnig.pl

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.