zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło, energię elektryczną i sprężone powietrze

Używane paliwa:

 • węgiel
 • gaz z odmetanowania kopalń

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • 4 silniki gazowe na gaz z odmetanowania kopalń o mocach elektrycznych: 2,7, 3,9 i 2 x 2,0 MWe,
 • kocioł wodny węglowy WR 10 nr 1, kocioł wodny węglowo-gazowy WR 10 nr 2, kocioł wodny gazowy PWPg-6,ciepło wytwarzane jest podstawowo w silnikach gazowych mocy cieplnej 3,9 MWt i 4,1 MWt,
 • sprężarka 0,6 MPa TK 16,5, sprężarka 0,6 MPa TK 32 i sprężarka 0,6 MPa TK 63 – wytwarzające sprężone powietrze

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 10,6 MWe
 • ciepło: 38,6 MWt
 • sprężone powietrze: 96,5 tysm3/h

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady z Suszca

Czym ten zakład się wyróżnia?

W Zakładzie Suszec pracują 4 silniki gazowe zasilane gazem kopalnianym i 1 silnik zasilany gazem koksowniczym.

W 1997 uruchomiono pierwszy agregat grzewczo-energetyczny o mocy 3,0 MWt i 2,7 MWe z silnikiem TBG 632 zasilanym gazem z odmetanowania kopalni KWK „Krupiński”. Silnik przepracował już ponad 160 tys. roboczogodzin.

W latach 2015-2017 na ogólną ilość wyprodukowanego ciepła w Zakładzie Suszec 95% ciepła wytworzono ze spalania gazu z odmetanowania kopalni.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Suszec
Ryszard Kusy

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Suszec
  ul. Piaskowa 35
  43-267 Suszec
  tel./faks: (+48) 32/21-13-317
  e-mail: suszec@termika.pgnig.pl

Zakład Suszec lokalizacja Częstochowa

Produkuje:

 • ciepło, energię elektryczną

Używane paliwa:

 • gaz koksowniczy

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • agregat prądotwórczy o mocy 2,9 MWe i 3,4 MWt zasilany gazem koksowniczym

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 2,9 MWe
 • ciepło: 3,4 MWt

Odbiorcy:

 • elektrociepłownia zabezpiecza energię cieplną dla potrzeb technologicznych i grzewczych koksowni

Czym ten zakład się wyróżnia?

Nowatorska instalacja elektrociepłowni, zasilana gazem koksowniczym, była pierwsza w Polsce i trzecia w Europie. Podobne instalacje zostały już wypróbowane w Hiszpanii i we Włoszech, lecz częstochowska była technologicznie najnowocześniejsza i w przeciwieństwie do tamtych działa na czystym gazie, bez dodatków.

Częstochowska elektrociepłownia jest powiązana z Koksownią Częstochowa Nowa, od której kupuje gaz koksowniczy, a w zamian sprzedaje jej prąd, ciepło i wodę. Dzięki tej inwestycji koksownia lepiej zagospodaruje gaz koksowniczy, obniżyły się również koszty produkcji.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Suszec
Ryszard Kusy

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Suszec lokalizacja Częstochowa
  ul. Odlewników 20
  42-294 Częstochowa
  tel. obsługa silnika: (+48) 728-405-128
  e-mail: suszec@termika.pgnig.pl