zdjęcie

Produkuje:

Ciepło

Używane paliwa:

Gaz ziemny, olej opałowy

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

Cztery Kotły gazowe Danstoker Global 13 o mocy 9,4 MWt każdy.

Cztery kotły olejowe Danstoker Global 5 o mocy 2,5 MW każdy

Zainstalowana moc urządzeń:

Ciepło 47,6 MWt

Czym ten zakład się wyróżnia?

Ciepło dostarczane jest dla mieszkańców miasta Rybnika poprzez rozproszone źródła termiczne zlokalizowane w różnych rejonach Rybnika i pracujące na jedną sieć ciepłowniczą. Pozostałe 4 źródła ciepła są w budowie.

Kierownictwo:

Kierownik Zakładu Rybnik

Mariusz Dragon

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Rybnik;

Ul. Energetyków 74 A, ul. 3 Maja 37A, ul. Chwałowicka

Tel.: +48 606 720 897

Mariusz.Dragon@Termika.PGNiG.pl

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.