Kim jesteśmy?

 • Produkujemy i dystrybuujemy energię elektryczną oraz ciepło dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Kuźni Raciborskiej, Pawłowic, Suszca, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor. Jesteśmy głównym dostawcą ciepła dla mieszkańców tych regionów.
 • Produkujemy sprężone powietrze i chłód dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jesteśmy również kluczowym dostawcą ciepła i energii elektrycznej dla tej firmy.
 • Jesteśmy krajowym liderem w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowywania kopalń w układach kogeneracyjnych oraz pierwszym w Polsce i trzecim w Europie producentem ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji opartej o jednostkę zasilaną gazem koksowniczym.
 • Świadczymy usługi produkcyjne, handlowe, remontowe i inwestycyjne związane z energetyką.

Profil działalności:

infografika profilu działalności

 

Jakie cele sobie stawiamy?

 • Utrzymanie pozycji znaczącego producenta i głównego dostawcy ciepła w regionie.
 • Zwiększanie satysfakcji klientów poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług.
 • Zaspokajanie lokalnego zapotrzebowania na ciepło sieciowe poprzez przyłączanie nowych odbiorców do istniejącej sieci ciepłowniczej.
 • Rozwój rynku ciepła i pozyskiwanie nowych odbiorców dzięki modernizacji i rozbudowie systemów ciepłowniczych.
 • Inwestowanie w nowe technologie przyjazne dla środowiska.
 • Utrzymywanie pozytywnego wizerunku PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa jako firmy gwarantującej bezpieczeństwo dostaw mediów i najwyższą jakość usług.

Jakie mamy kompetencje?

 • Najważniejszą wartością spółki, jej najcenniejszym zasobem są ludzie. To oni decydują o sile i sukcesie naszej firmy. Dzięki wiedzy i ciągle podnoszonym kwalifikacjom, doświadczeniu oraz zaangażowaniu naszych pracowników możemy realizować najambitniejsze cele.
 • Doświadczenia eksploatacyjne oraz rozbudowany park maszynowy stawiają spółkę na pozycji lidera w GK PGNiG TERMIKA w zakresie eksploatacji i utrzymania oraz outsourcingu energetycznego. Spółka od lat skutecznie funkcjonuje w oparciu o produkcję energii elektrycznej, ciepła, chłodu i sprężonego powietrza oraz świadczenie szerokiego outsourcingu energetycznego głównie dla potrzeb przemysłowych.
 • W wyniku połączenia z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju (01.09.2017 r.) działalność firmy została rozszerzona w zakresie detalicznych dostaw ciepła i eksploatacji lokalnych systemów ciepłowniczych, głównie sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. Dzięki temu spółka dostarcza mieszkańcom miast i klientom biznesowym sprawdzone i wygodne rozwiązania w zakresie ciepła systemowego.

Spółka w liczbach

 

 

 

 

Jak wygląda struktura naszej firmy?

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa posiada 6 głównych zakładów rozmieszczonych na terenie województwa śląskiego. Wśród których są elektrociepłownie i ciepłownie. W ich strukturach mieszczą się mniejsze ciepłownie rejonowe, elektrociepłownia i kotłownie gazowe. Spółka posiada również ponad 310 km sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, którymi dystrybuowane jest ciepło do 10 gmin i odbiorców przemysłowych.

 • Zakład Jastrzębie-Zdrój (dawniej Elektrociepłownia „Zofiówka”) w Jastrzębiu-Zdroju
  Oddział „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zakład Pniówek w Pawłowicach
 • Zakład Suszec w Suszcu
  Zakład Suszec – elektrociepłownia w Częstochowie
 • Zakład Wodzisław w Wodzisławiu Śląskim
  Oddział Niewiadom w Rybniku Niewiadomiu
 • Zakład Racibórz w Raciborzu
  Oddział Kuźnia Raciborska
 • Zakład Żory w Żorach
  Oddział Czerwionka-Leszczyny w Czerwionce-Leszczynach